ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΕΥ ΖΗΝ’


Πολυχώρος τέχνης Villarte στο Ωδείο Βορείου Ελλάδος


ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
‘ΕΥ ΖΗΝ’    
Ψυχολογία και προσωπική ανάπτυξη

(Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 εργαστήρια, με διαφορετική θεματολογία το καθένα προσφέροντας μια πολύπλευρη βιωματική γνώση στον εκπαιδευόμενο, ώστε να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη προσωπικότητα του και τη λειτουργία της νοητικής και συναισθηματικής νοημοσύνης του, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινή ποιότητα της ζωής του.

Σε κάθε εργαστήριο δίνονται πληροφορίες και βιωματικά εργαλεία ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος να τα εισάγει στην καθημερινότητά του.
Είναι το μοναδικό, πανελλαδικά πρόγραμμα που προσφέρει συμπυκνωμένη και διαφορετική γνώση για όλα τα θέματα που αφορούν την ανθρώπινη ψυχολογία και νοημοσύνη .
Δίνεται υλικό θέματος σε κάθε εργαστήριο.
Με την ολοκλήρωση όλων των εργαστηρίων δίνεται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση παρακολούθησης.

(Η βεβαίωση παρακολούθησης δίνεται μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει το 80% των εργαστηρίων.)

Εισηγητής στο πρόγραμμα είναι ο κος Χρήστος Αραμπατζής,
Πτυχιούχος συμβουλευτικής ψυχολογίας – Υπνοθεραπευτής N.G.H. – Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το πρόγραμμα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   19.00 – 21.00 (είσοδος ελεύθερη)

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής:             Κάθε Παρασκευή   18:30 – 21:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:


Θεματολογία του προγράμματος

1η Συνάντηση  19-10 ΘΕΜΑ. Αρχές ψυχολογίας – Γνωριμία – Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

Ψυχική υγεία – Θεωρίες προσωπικότητας και συμπεριφορών - Στάδια ψυχικής ανάπτυξης του ανθρώπου- Διαταραχές προσωπικότητας – Ψυχολογική και νοητική ανάπτυξη – Ψυχοσωματική αρμονία και ισορροπία κ.α.

2η       #                           ΘΕΜΑ. Διαχείριση άγχους και στρες 1

Τι είναι το άγχος και τι το στρες – Είδη άγχους - Πως μας επηρεάζει στην ενέργεια μας , στην υγεία μας, στις αποφάσεις μας και στην αποτελεσματικότητα μας – Τρόποι απαλλαγής από το άγχος και το στρες κ.α.

3η       #                           ΘΕΜΑ. Διαχείριση χρόνου (διαχείριση άγχους και στρες 2)

Τι είναι ο χρόνος, η αίσθησή του και πως μας ορίζει – Πώς να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο μας – Αρχές δημιουργικής εκμετάλλευσης χρόνου - Ποιοι είναι οι σύγχρονοι χρονοκλέφτες κ.α.

4η       #                         ΘΕΜΑ. Πεποιθήσεις και περιοριστικά πιστεύω – Συμπεριφορές

Τι είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις – Πως δημιουργούνται και πως μας επηρεάζουν στο να πετύχουμε τους στόχους μας – Εντοπισμός, αναγνώριση και τρόποι εξάλειψης αρνητικών πεποιθήσεων κ.α.

5η       #                               ΘΕΜΑ. Το εσωτερικό παιδί – Πρότυπα συμπεριφορών παιδικής ηλικίας
Αναγνώριση πεποιθήσεων και συμπεριφορών παιδικών βιωμάτων – Κληρονομικότητα και υιοθέτηση συμπεριφορών - Προσωπεία και τραύματα – θεωρίες διαμόρφωσης προσωπικότητας κ.α..


6η       #                        ΘΕΜΑ. Αυτοπεποίθηση και Αυτοεκτίμηση

Ποια η διαφορά της αυτοπεποίθησης με την αυτοεκτίμηση - Χαρακτηριστικά χαμηλής και υψηλής αυτοεκτίμησης - Συμπεριφορές και συναισθήματα αυτοεκτίμησης – Ενίσχυση – Εσωτερικές αλλαγές κ.α.

7η       #                         ΘΕΜΑ. Αποτελεσματικότητα 1 – Ξεκαθάρισμα αναγκών και ορισμός Ευτυχίας
Πώς να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα – Σύμβολα και εμπειρίες στη ζωή μας - Εξεύρεση συναισθηματικών Αναγκών – Προτεραιότητα αναγκών - Σκοπός και νόημα ζωής – Μοναδικότητα και ταλέντα – Προσέγγιση και ορισμός προσωπικής ευτυχίας κ.α.

8η       #                        ΘΕΜΑ. Αποτελεσματικότητα 2 – Ορισμός στόχων

Πώς να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα –Εξεύρεση ‘θέλω’ – Τι είναι στόχος - Ορισμός στόχων – Ιεράρχηση προτεραιοτήτων – Νοημοσύνες - Προσωπικές αξίες κ.α.

9η     #                     ΘΕΜΑ. Η δύναμη των λέξεων και των εκφράσεων – Συνειδητές δηλώσεις
Γιατί οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθορίζουν τα αποτελέσματά μας – Θετικές και αρνητικές λέξεις – Ψυχοσωματικές εκφράσεις – Δημιουργία προτάσεων σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες κ.α.

10η       #                       ΘΕΜΑ. Επικοινωνία με τον εαυτό μου και τους άλλους
Πώς να επικοινωνούμε καλύτερα με τους εαυτούς μας και τους άλλους – Τρόποι επικοινωνίας με τους άλλους - Οι συνθήκες για ιδανική επικοινωνία –- Συναισθηματική Νοημοσύνη - Τρόποι για αποτελεσματική επικοινωνία κ.α.

11η   #                                 ΘΕΜΑ. Η γλώσσα του σώματος – Μη λεκτική επικοινωνία
Πόσο σημαντική είναι ή μη λεκτική επικοινωνία – Είδη μη λεκτικής επικοινωνίας – Κινησική –Αρχέτυπες μη λεκτικές εκφράσεις – θετικά και αρνητικά μηνύματα μη λεκτικής επικοινωνίας – Επιρροή και πειθώ μέσω του σώματος κ.α.

12η       #                       ΘΕΜΑ.   Σχέσεις ανθρώπων
Ποιες σχέσεις υπάρχουν στη ζωή μας – Χαρακτηριστικά – Αλληλεξάρτηση και επηρεασμός – Καθρέφτισμα συμπεριφορών
Προβληματικές σχέσεις – Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων - Ιδανικές σχέσεις Αγάπη – έρωτας – Απαλλαγή τοξικών σχέσεων κ.α.

13η       #                       ΘΕΜΑ.   Η Δύναμη του οραματισμού και του υποσυνείδητου

Γιατί οι συνειδητές και ασυνείδητες σκέψεις μας καθορίζουν τη ζωή μας -Πως λειτουργεί το υποσυνείδητό μας, οι σκέψεις μας, οι αυτόματες αντιδράσεις μας – Πως μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας – Η δύναμη του οραματισμού και της φαντασίας κ.α.


14η      #                       ΘΕΜΑ. Ενεργειακή ψυχολογία – Προστασία εαυτού και προσωπικών χώρων
Τι είναι ενέργεια – Τι είναι Αύρα - Πώς να διαχειριζόμαστε και να συντηρούμε την ενέργεια μας στην καθημερινότητά μας – Πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να συντηρούμε την ενέργεια των χώρων μας κ.α.

15η       #                      ΘΕΜΑ. Η ψυχολογία του πλούτου και της αφθονίας - Οικονομική ευημερία
Τι είναι η ενέργεια του χρήματος – Τι μας σαμποτάρει και δεν απολαμβάνουμε οικονομική ευημερία – Οι συνήθειες των πλούσιων ανθρώπων – Ψυχολογία της Αφθονίας και της χρηματικής ενέργειας – Προγραμματισμός για αφθονία κ.α.

16η       #                      ΘΕΜΑ   Οι Πνευματικοί Νόμοι επιτυχίας - Νόμος της έλξης

Ποιοι είναι φυσικοί νόμοι που επηρεάζουν τη ψυχολογία μας και τα αποτελέσματά μας – Κβαντική Φυσική – Βασικές αρχές αποτελεσματικότητας - Νόμος δράσης και αντίδρασης - Πόσο σημαντικό είναι και πώς να εστιαζόμαστε σε αυτά που θέλουμε και όχι σε αυτά που δεν θέλουμε - Τεχνικές και βήματα για τη συνειδητή εφαρμογή του νόμου της έλξης κ.α.

17η         #                      ΘΕΜΑ.   Ισχυρή μνήμη – αυτοσυγκέντρωση – τεχνικές απομνημόνευσης

Πως μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη μνήμη μας και την ικανότητά μας για μάθηση –Εγκεφαλικής οργάνωση- Τεχνικές για υψηλή αυτοσυγκέντρωση και απομνημόνευση για διαγωνίσματα, ομιλίες, σεμινάρια, θεατρικές παραστάσεις, βιβλία, πωλήσεις κ.α.

18η         #                      ΘΕΜΑ. Εμπιστοσύνη – Ρίσκο – Δημιουργικότητα - Εξέλιξη – Η δύναμη του ΤΩΡΑ

Ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτουμε για να εξελισσόμαστε πνευματικά και υλικά – Αντίσταση – Η έννοια του ρίσκου – Καλλιέργεια εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας – Η επιλογή της παρούσας στιγμής κ.α.

19η       #                      ΘΕΜΑ. Τεχνικές λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης – Καλλιέργεια διαίσθησης

Πώς να καλλιεργήσουμε και να ακούμε την διαίσθηση μας – Πώς να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε να μηνύματα – Συνχρονικότητα και συμπτώσεις - Πώς να λαμβάνουμε τις ιδανικότερες αποφάσεις για μας κ.α.

20η         #                    ΘΕΜΑ. Δημιουργία εσωτερικού χώρου χαλάρωσης, θεραπείας και λήψης πληροφοριών


21η         #                   ΘΕΜΑ. Συναισθήματα και συμπεριφορές - Επιλογές

Πως παράγονται τα συναισθήματα – Διαταραχές συναισθημάτων -Πως μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από αυτά – Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων – Πως δημιουργούνται οι συμπεριφορές – Πως επιλέγουμε κάθε στιγμή κ.α.

22η         #                    ΘΕΜΑ. Απεξάρτηση δυσάρεστων συνηθειών, εθισμών, ακραίων συμπεριφορών

Τι είναι μια βλαβερή συνήθεια – Ψυχολογία των αρνητικών συνηθειών, εθισμών, συμπεριφορών – Αντίσταση στην αλλαγή – Τι υπάρχει πίσω από μια δυσάρεστη συνήθεια - Που οδηγεί και πως διακόπτεται μια συνήθεια κ.α.

23η         #                    ΘΕΜΑ. Η ψυχολογία της υγείας 1 – Αναγνώριση συμμετοχής στην ασθένεια

Πως δημιουργείται μια ασθένεια ή ένας πόνος – Ρόλος του εγκεφάλου – Σύνδεση σωματικού με ψυχικού επιπέδου. Κ.α.

24η         #                    ΘΕΜΑ. Η ψυχολογία της υγείας 2 – Εξάλειψη πόνου – Εναλλακτικές θεραπείες

Τρόποι αυτοίασης σωματικού πόνου, πονοκεφάλων και ασθενειών – Είδη εναλλακτικών θεραπειών κ.α.

25η           #                    ΘΕΜΑ. Κλείσιμο προγράμματος –- Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση

 

*Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια Ψυχοδραματική αναπαράσταση του προγράμματος                                               (Προετοιμασία και θεατρική αναπαράσταση)

Κόστος Συμμετοχής:                 490 ευρώ , σε 3 δόσεις των 163 ευρώ

                                                         450 ευρώ , εφόσον προπληρωθεί όλο το πρόγραμμα

                                                     390 ευρώ , σε 3 δόσεις των 130 ευρώ για άνεργους και φοιτητές

(1η δόση με την έναρξη του προγράμματος – 2η Ιανουάριος 2019 – 3η Μάρτιος 2019)

(Η οικονομική συνδρομή, για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν σε κατ΄ επιλογή ή ανά συνάντηση ανέρχεται σε 25 το εργαστήριο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πολυχώρος VILLARTE στο Ωδείο Βορ. Ελλάδος
Εθνικής Αντίστασης 16 – Καλαμαριά
τηλ. 2310422885
6944528509

 

                                  


Επερχόμενα

Καμία εκδήλωση

Ακολουθηστε μας στο facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Εγγραφείτε στα νεα μας

Επικοινωνία

Βασιλέως Γεωργίου 32 (Περιοχή Ευζώνων)
54640
Θεσσαλονικη 

Δείτε τον χάρτη

E: info@startlife.gr
T: 2310 271161