ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2018 - 2019

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ     2018 - 2019

(Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 εργαστήρια, με διαφορετική θεματολογία το καθένα προσφέροντας μια πολύπλευρη βιωματική γνώση στον εκπαιδευόμενο, ώστε να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργία της νοητικής και συναισθηματικής νοημοσύνης του, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινή ποιότητα της ζωής του. Σε κάθε εργαστήριο δίνονται πληροφορίες και βιωματικά εργαλεία ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος να τα εισάγει στην καθημερινότητά του.

Δίνεται υλικό θέματος σε κάθε εργαστήριο.
Με την ολοκλήρωση όλων των εργαστηρίων δίνεται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση παρακολούθησης.
(Η βεβαίωση παρακολούθησης δίνεται μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει το 80% τα εργαστηρίων.)
Εισηγητής στο πρόγραμμα είναι ο κος Χρήστος Αραμπατζής,
Πτυχιούχος συμβουλευτικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας – Υπνοθεραπευτής N.G.H. – Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το πρόγραμμα. ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   19.00 – 21.00 (είσοδος ελεύθερη)

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής:             Κάθε Τετάρτη   19:00 – 21:00

Θεματολογία του προγράμματος

1η Συνάντηση  17-10 ΘΕΜΑ. Αρχές ψυχολογίας – Γνωριμία – Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος
2η      #              24-10   ΘΕΜΑ. Διαχείριση άγχους και στρες 1

Τι είναι το άγχος και τι το στρες – Πως μας επηρεάζει στην ενέργεια μας , στην υγεία μας, στις αποφάσεις μας και στην αποτελεσματικότητα μας – Τρόποι απαλλαγής από το άγχος και το στρες

3η       #              31-10   ΘΕΜΑ. Διαχείριση χρόνου (διαχείριση άγχους και στρες 2)

Τι είναι ο χρόνος, η αίσθησή του και πως μας ορίζει – Πώς να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο μας – Αρχές δημιουργικής εκμετάλλευσης χρόνου - Ποιοι είναι οι σύγχρονοι χρονοκλέφτες

4η       #               7-11    ΘΕΜΑ. Πεποιθήσεις και περιοριστικά πιστεύω – Συμπεριφορές

Τι είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις – Πως δημιουργούνται και πως μας επηρεάζουν στο να πετύχουμε τους στόχους μας – Προσωπεία και τραύματα - Εντοπισμός, αναγνώριση και τρόποι εξάλειψης αρνητικών πεποιθήσεων


5η       #           
14-11   ΘΕΜΑ. Αυτοπεποίθηση και Αυτοεκτίμηση
Ποια η διαφορά της αυτοπεποίθησης με την αυτοεκτίμηση - Χαρακτηριστικά χαμηλής και υψηλής αυτοεκτίμησης - Συμπεριφορές και συναισθήματα αυτοεκτίμησης – Ενίσχυση – Εσωτερικές αλλαγές

6η       #               21-11  ΘΕΜΑ. Αποτελεσματικότητα 1 – Ξεκαθάρισμα αναγκών και ορισμός Ευτυχίας
Πώς να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα – Σύμβολα και εμπειρίες στη ζωή μας - Εξεύρεση συναισθηματικών Αναγκών – Προτεραιότητα αναγκών - Σκοπός και νόημα ζωής – Μοναδικότητα και ταλέντα – Προσέγγιση προσωπικής ευτυχίας

7η       #              28-11   ΘΕΜΑ. Αποτελεσματικότητα 2 – Ορισμός στόχων

Πώς να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα –Εξεύρεση ‘θέλω’ – Τι είναι στόχος - Ορισμός στόχων – Ιεράρχηση προτεραιοτήτων – Νοημοσύνες - Προσωπικές αξίες

8η     #               5-12      ΘΕΜΑ. Η δύναμη των λέξεων και των εκφράσεων – Συνειδητές δηλώσεις
Γιατί οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθορίζουν τα αποτελέσματά μας – Θετικές και αρνητικές λέξεις – Ψυχοσωματικές εκφράσεις – Δημιουργία προτάσεων σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες

9η         #            12-12   ΘΕΜΑ. Επικοινωνία με τον εαυτό μου και τους άλλους
Πώς να επικοινωνούμε καλύτερα με τους εαυτούς μας και τους άλλους – Τρόποι επικοινωνίας με τους άλλους - Οι συνθήκες για ιδανική επικοινωνία –- Συναισθηματική Νοημοσύνη - Τρόποι για αποτελεσματική επικοινωνία


10η           #           19-12     ΘΕΜΑ. Η γλώσσα του σώματος – Μη λεκτική επικοινωνία
Πόσο σημαντική είναι ή μη λεκτική επικοινωνία – Είδη μη λεκτικής επικοινωνίας – Κινησική –Αρχέτυπες μη λεκτικές εκφράσεις – θετικά και αρνητικά μηνύματα μη λεκτικής επικοινωνίας – Επιρροή και πειθώ μέσω του σώματος κ.α.

11η       #                            ΘΕΜΑ.   Σχέσεις ανθρώπων
Ποιες σχέσεις υπάρχουν στη ζωή μας – Χαρακτηριστικά – Αλληλεξάρτηση και επηρεασμός – Καθρέφτισμα συμπεριφορών
Προβληματικές σχέσεις – Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων - Ιδανικές σχέσεις Αγάπη – έρωτας – Απαλλαγή τοξικών σχέσεων

12η       #                           ΘΕΜΑ.   Η Δύναμη του οραματισμού και του υποσυνείδητου

Γιατί οι συνειδητές και ασυνείδητες σκέψεις μας καθορίζουν τη ζωή μας -Πως λειτουργεί το υποσυνείδητό μας, οι σκέψεις μας, οι αυτόματες αντιδράσεις μας – Πως μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας – Η δύναμη του οραματισμού και της φαντασίας


13η      #                            ΘΕΜΑ. Ενεργειακή ψυχολογία – Προστασία εαυτού και προσωπικών χώρων
Τι είναι ενέργεια – Τι είναι Αύρα - Πώς να διαχειριζόμαστε και να συντηρούμε την ενέργεια μας στην καθημερινότητά μας – Πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να συντηρούμε την ενέργεια των χώρων μας

14η       #                          ΘΕΜΑ. Η ψυχολογία του πλούτου και της αφθονίας - Οικονομική ευημερία
Τι είναι η ενέργεια του χρήματος – Τι μας σαμποτάρει και δεν απολαμβάνουμε οικονομική ευημερία – Οι συνήθειες των πλούσιων ανθρώπων – Ψυχολογία της Αφθονίας και της χρηματικής ενέργειας – Προγραμματισμός για αφθονία

15η       #                         ΘΕΜΑ   Οι Πνευματικοί Νόμοι για επιτυχία και προσωπική ευτυχία

Ποιοι είναι φυσικοί νόμοι που επηρεάζουν τη ψυχολογία μας και τα αποτελέσματά μας – Κβαντική Φυσική – Βασικές αρχές αποτελεσματικότητας - Νόμος δράσης και αντίδρασης

16η         #                           ΘΕΜΑ.   Ισχυρή μνήμη – αυτοσυγκέντρωση – τεχνικές απομνημόνευσης

Πως μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη μνήμη μας και την ικανότητά μας για μάθηση – Τεχνικές για υψηλή αυτοσυγκέντρωση και απομνημόνευση για διαγωνίσματα, ομιλίες, σεμινάρια, βιβλία, πωλήσεις κ.α.

17η        #                         ΘΕΜΑ. Εμπιστοσύνη – Ρίσκο – Δημιουργικότητα - Εξέλιξη – Η δύναμη του ΤΩΡΑ

Ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτουμε για να εξελισσόμαστε πνευματικά και υλικά – Αντίσταση – Η έννοια του ρίσκου – Καλλιέργεια εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας – Η επιλογή της παρούσας στιγμής

18η       #                        ΘΕΜΑ. Τεχνικές λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης – Καλλιέργεια διαίσθησης

Πώς να καλλιεργήσουμε και να ακούμε την διαίσθηση μας – Πώς να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε να μηνύματα – Συνχρονικότητα και συμπτώσεις - Πώς να λαμβάνουμε τις ιδανικότερες αποφάσεις για μας

19η         #                       ΘΕΜΑ. Δημιουργία εσωτερικού χώρου χαλάρωσης, θεραπείας και λήψης πληροφοριών


20η         #              
      ΘΕΜΑ. Συναισθήματα και συμπεριφορές - Επιλογές

Πως παράγονται τα συναισθήματα – Πως μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από αυτά – Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων – Πως δημιουργούνται οι συμπεριφορές – Πως επιλέγουμε κάθε στιγμή – Ενσυναίσθηση

 

21η       #                        ΘΕΜΑ. Ο Νόμος της ‘Έλξης
Πως λειτουργεί στη καθημερινότητά μας ο συμπαντικός νόμος της έλξης – Επιστημονικό υπόβαθρο – Πόσο σημαντικό είναι και πώς να εστιαζόμαστε σε αυτά που θέλουμε και όχι σε αυτά που δεν θέλουμε - Τεχνικές και βήματα για τη συνειδητή εφαρμογή του

22η         #                      ΘΕΜΑ. Απεξάρτηση δυσάρεστων συνηθειών, εθισμών, ακραίων συμπεριφορών

Τι είναι μια βλαβερή συνήθεια – Ψυχολογία των αρνητικών συνηθειών, εθισμών, συμπεριφορών – Αντίσταση στην αλλαγή – Τι υπάρχει πίσω από μια δυσάρεστη συνήθεια - Που οδηγεί και πως διακόπτεται μια συνήθεια

23η         #                      ΘΕΜΑ. Η ψυχολογία της υγείας 1 – Αναγνώριση συμμετοχής στην ασθένεια

Πως δημιουργείται μια ασθένεια ή ένας πόνος – Ρόλος του εγκεφάλου – Σύνδεση σωματικού με ψυχικού επιπέδου.

24η         #                   ΘΕΜΑ. Η ψυχολογία της υγείας 2 – Εξάλειψη πόνου – Εναλλακτικές θεραπείες

Τρόποι αυτοίασης σωματικού πόνου, πονοκεφάλων και ασθενειών – Είδη εναλλακτικών θεραπειών.

25η           #                   ΘΕΜΑ. Κλείσιμο προγράμματοςΑξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση – Απονομή

Υ.Γ.
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί . Ενημερώνεστε για την εκάστοτε αλλαγή από τμήμα επιμορφωτικών προγραμμάτων της ΧΑΝΘ. 2310 241007 εσωτ. 0830 ή 0831

Κόστος Συμμετοχής:                 460 ευρώ , σε 4 δόσεις των 115 ευρώ
                                   (
1η δόση Οκτώβριος – 2η δόση Ιανουάριος – 3η δόση Μάρτιος – 4η δόση Μάιος)
                                             420 ευρώ , εφόσον προπληρωθεί όλο το πρόγραμμα

                                                     Για άνεργους και φοιτητές έκπτωση 20%

(Η οικονομική συνδρομή, για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν σε κατ΄ επιλογή εργαστήρια ή ανά συνάντηση ανέρχεται σε 20 το εργαστήριο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΑΝΘ
ΤΗΛ. 2310 241007 εσωτ. 0830 ή 0831
ΚΙΝ. 6944 528509


Επερχόμενα

Καμία εκδήλωση

Ακολουθηστε μας στο facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Εγγραφείτε στα νεα μας

Επικοινωνία

Βασιλέως Γεωργίου 32 (Περιοχή Ευζώνων)
54640
Θεσσαλονικη 

Δείτε τον χάρτη

E: info@startlife.gr
T: 2310 271161