ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ‘ΕΠΙΓΝΩΣΗ’ - ΒΕΡΟΙΑ

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται να έχει ο κάθε άνθρωπος ώστε να ζει με ισορροπία και αρμονία τη καθημερινότητα του.

Σε κάθε ενότητα ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει γνώση και βιωματικά εργαλεία για να καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής του.
Οι βιωματικές ασκήσεις σε κάθε ενότητα θα του προσφέρουν άμεσα εσωτερικές αλλαγές και συμφωνίες προς την προσωπική του ευτυχία και κατεύθυνση.
Στο τέλος του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει ξεκαθαρίσει τη σχέση του με τον εαυτό του και τους άλλους. Θα έχει ανακαλύψει τις κρυμμένες δυνατότητες του και πώς να τις αξιοποιήσει συνειδητά. Η στάση του απέναντι στη ζωή και στις εκάστοτε δυσκολίες θα είναι θετική, αισιόδοξη με αίσθημα γαλήνης, ευεξίας και απόλυτης εμπιστοσύνης.
Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στην ψυχολογία, σε ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (Προσωποκεντρική, ψυχοδυναμική, συστημική, ύπνωση, gestalt) , σε εναλλακτικά συστήματα προσωπικής ανάπτυξης και θεραπειών, στην ιατρική (ενδοκρινολογία. Νευροφυσιολογία) και σε μεθόδους συναισθηματικής και νοητικής νοημοσύνης

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ώρες. 18.00 – 20.00

Θεματολογία του προγράμματος
1η Συνάντηση 31-10 ΘΕΜΑ. Διαχείριση άγχους και στρες
Τι είναι το άγχος και τι το στρες – Πως μας επηρεάζει στην ενέργεια μας , στην υγεία μας, στις αποφάσεις μας και στην αποτελεσματικότητα μας – Τρόποι απαλλαγής από το άγχος και το στρες
2η # 7-11 ΘΕΜΑ. Πεποιθήσεις και περιοριστικά πιστεύω – Συμπεριφορές - Αυτοπεποίθηση
Τι είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις – Πως δημιουργούνται και πως μας επηρεάζουν στο να πετύχουμε τους στόχους μας – Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση - Προσωπεία και τραύματα - Εντοπισμός, αναγνώριση και τρόποι εξάλειψης αρνητικών πεποιθήσεων
3η # ΚΥΡΙΑΚΗ 22-11 ΘΕΜΑ. Αποτελεσματικότητα 1 – Ξεκαθάρισμα αναγκών και ορισμός Ευτυχίας
Πώς να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα – Σύμβολα και εμπειρίες στη ζωή μας - Εξεύρεση συναισθηματικών Αναγκών – Προτεραιότητα αναγκών - Σκοπός και νόημα ζωής – Μοναδικότητα και ταλέντα – Προσέγγιση και ορισμός προσωπικής ευτυχίας

4η # 28-11 ΘΕΜΑ. Αποτελεσματικότητα 2 – Ορισμός στόχων
Πώς να δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα –Εξεύρεση ‘θέλω’ – Τι είναι στόχος - Ορισμός στόχων – Ιεράρχηση προτεραιοτήτων – Νοημοσύνες - Προσωπικές αξίες
5η # 19-12 ΘΕΜΑ. Η δύναμη των λέξεων και των εκφράσεων – Συνειδητές δηλώσεις
Γιατί οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθορίζουν τα αποτελέσματά μας – Θετικές και αρνητικές λέξεις – Ψυχοσωματικές εκφράσεις – Δημιουργία προτάσεων σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες

6η # ΘΕΜΑ. Επικοινωνία με τον εαυτό μου και τους άλλους
Πώς να επικοινωνούμε καλύτερα με τους εαυτούς μας και τους άλλους – Τρόποι επικοινωνίας με τους άλλους - Οι συνθήκες για ιδανική επικοινωνία –- Συναισθηματική Νοημοσύνη - Τρόποι για αποτελεσματική επικοινωνία


7η # ΘΕΜΑ. Σχέσεις ανθρώπων
Ποιες σχέσεις υπάρχουν στη ζωή μας – Χαρακτηριστικά μιας σχέσης – Αλληλεξάρτηση και επηρεασμός – Καθρέφτισμα συμπεριφορών – Προβληματικές σχέσεις – Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων - Ιδανικές σχέσεις ανθρώπων –Αγάπη – έρωτας – Απαλλαγή τοξικών σχέσεων
8η # ΘΕΜΑ. Διαχείριση Χρόνου
Τι είναι ο χρόνος, η αίσθησή του και πως μας ορίζει – Πώς να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο μας – Αρχές δημιουργικής εκμετάλλευσης χρόνου - Ποιοι είναι οι σύγχρονοι χρονοκλέφτες

9η # ΘΕΜΑ. Αφθονία και οικονομική ευημερία – Ενέργεια χρημάτων
Τι είναι η ενέργεια του χρήματος – Τι μας σαμποτάρει και δεν απολαμβάνουμε οικονομική ευημερία – Πώς να ελκύουμε την αφθονία – Ψυχολογία της Αφθονίας και της χρηματικής ενέργειας – Προγραμματισμός για αφθονία

10η # ΘΕΜΑ. Ενεργειακή ψυχολογία – Προστασία εαυτού και προσωπικών χώρων
Τι είναι ενέργεια – Τι είναι Αύρα - Πώς να διαχειριζόμαστε και να συντηρούμε την ενέργεια μας στην καθημερινότητά μας – Πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να συντηρούμε την ενέργεια των χώρων μας
11η # ΘΕΜΑ Η Δύναμη του οραματισμού και του υποσυνείδητου
Γιατί οι συνειδητές και ασυνείδητες σκέψεις μας καθορίζουν τη ζωή μας -Πως λειτουργεί το υποσυνείδητό μας, οι σκέψεις μας, οι αυτόματες αντιδράσεις μας – Πως μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας – Η δύναμη του οραματισμού και της φαντασίας
12η # ΘΕΜΑ. Ισχυρή μνήμη – αυτοσυγκέντρωση – τεχνικές απομνημόνευσης
Πως μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη μνήμη μας και την ικανότητά μας για μάθηση – Τεχνικές για υψηλή αυτοσυγκέντρωση και απομνημόνευση για διαγωνίσματα, ομιλίες, σεμινάρια, βιβλία, πωλήσεις κ.α.
13η # ΘΕΜΑ. Εμπιστοσύνη – Ρίσκο – Δημιουργικότητα – Η δύναμη του ΤΩΡΑ
Ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτουμε για να εξελισσόμαστε πνευματικά και υλικά – Αντίσταση – Η έννοια του ρίσκου – Καλλιέργεια εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας – Η επιλογή της παρούσας στιγμής
14η # ΘΕΜΑ. Τεχνικές λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης – Καλλιέργεια διαίσθησης Πώς να καλλιεργήσουμε και να ακούμε την διαίσθηση μας – Πώς να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε να μηνύματα – Συνχρονικότητα και συμπτώσεις - Πώς να λαμβάνουμε τις ιδανικότερες αποφάσεις για μας
15η # ΘΕΜΑ. Συναισθήματα και συμπεριφορές – Επιλογές
Πως παράγονται τα συναισθήματα – Πως μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από αυτά – Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων – Πως δημιουργούνται οι συμπεριφορές – Πως επιλέγουμε κάθε στιγμή – Ενσυναίσθηση
16η # ΘΕΜΑ. Ο Νόμος της ‘Έλξης
Πως λειτουργεί στη καθημερινότητά μας ο συμπαντικός νόμος της έλξης – Επιστημονικό υπόβαθρο – Πόσο σημαντικό είναι και πώς να εστιαζόμαστε σε αυτά που θέλουμε και όχι σε αυτά που δεν θέλουμε - Τεχνικές και βήματα για τη συνειδητή εφαρμογή του
17η # ΘΕΜΑ. Απεξάρτηση δυσάρεστων συνηθειών, εθισμών, ακραίων συμπεριφορών
Τι είναι μια βλαβερή συνήθεια – Ψυχολογία των αρνητικών συνηθειών, εθισμών, συμπεριφορών – Αντίσταση στην αλλαγή – Τι υπάρχει πίσω από μια δυσάρεστη συνήθεια - Που οδηγεί και πως διακόπτεται μια συνήθεια
18η # ΘΕΜΑ. Η ψυχολογία της υγείας – Εξάλειψη πόνου – Εναλλακτικές θεραπείες
Πως δημιουργείται μια ασθένεια η ένας πόνος – Ρόλος του εγκεφάλου – Ψυχολογία της υγείας – Τρόποι αυτοίασης σωματικού πόνου, πονοκεφάλων και ασθενειών – Είδη εναλλακτικών θεραπειών.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Αραμπατζής
Είναι πτυχιούχος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με εξειδίκευση στην Προσωποκεντρική συμβουλευτική και Focusing βιωματική ψυχοθεραπεία.
Υπνοθεραπευτής και μέλος του National Guilt of Hypnotist – USA
Έχει εκπαιδευτεί σε διάφορα συστήματα Ενεργειακής ψυχολογίας – E.F.T. (τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης) – Pranic healing (θεραπεία ανθρώπινου ενεργειακού πεδίου), Healing codes (κώδικες θεραπείας), Body mirror healing system καθώς και σε τεχνικές Νοητικής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
Είναι εισηγητής βιωματικών σεμιναρίων και εργαστηρίων προσωπικής ανάπτυξης, αυτοβελτίωσης και αποτελεσματικότητας.
Είναι υπεύθυνος του Κέντρου σεμιναρίων προσωπικής ανάπτυξης Start Life στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργανώνει και φιλοξενεί ποικίλα πιστοποιημένα σεμινάρια ψυχολογίας, αυτογνωσίας και εναλλακτικών θεραπειών με εισηγητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, που αφορούν το ευρύ κοινό αλλά και επαγγελματίες.
Συνεργάζεται με επιχειρήσεις, ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά σχολεία και εθελοντικούς οργανισμούς στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του δυναμικού τους σε θέματα ψυχολογίας, προσωπικού προσανατολισμού και ανάπτυξης.
Έχει φιλοξενηθεί σε διάφορες εκπομπές στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
Εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας με ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής – ψυχοθεραπείας και υπνοθεραπείας.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Οκτώβριος 2015 – Ιούνιος 2016
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ :  Σάββατο κάθε 2 εβδομάδες περίπου
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  16.00 – 18.30 περίπου

•    Σε κάθε ενότητα δίνεται το ανάλογο έντυπο υλικό
•    Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής (εφόσον ο συμμετέχοντας το παρακολουθήσει ολοκληρωμένα)


ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κάθε ενότητα  25 ευρώ / Με προπληρωμή όλου του προγράμματος 400 (2 δόσεις των 200 ευρώ)
Για άνεργους κα φοιτητές 20 ευρώ


Επερχόμενα

Καμία εκδήλωση

Ακολουθηστε μας στο facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Εγγραφείτε στα νεα μας

Επικοινωνία

Βασιλέως Γεωργίου 32 (Περιοχή Ευζώνων)
54640
Θεσσαλονικη 

Δείτε τον χάρτη

E: info@startlife.gr
T: 2310 271161