Συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

Η Συμβουλευτική βασίζεται σε μια σχέση αποδοχής και εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη.
Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση και τη λύση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την αντιμετώπιση κρίσεων, τη βελτίωση των σχέσεων του ατόμου με τους άλλους, τη διεργασία συναισθημάτων εσωτερικής σύγκρουσης.
Η Συμβουλευτική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την αποφυγή δημιουργίας σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων. Το προληπτικό έργο της Συμβουλευτικής συνίσταται στο να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει αξίες, να αναπτύξει την προσωπικότητά του και τις ικανότητές του, να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, να βρει το νόημα της ζωής του, να γνωρίσει τον εαυτό του.

Η διαδικασία συμβουλευτικής γίνεται σύμφωνα με τη θεωρία της  προσωποκεντρικής προσέγγισης του Karl Rogers και της  Focusing – βιωματικής συμβουλευτικής – ψυχοθεραπείας.
Έχει σαν βάση ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την δικιά του τάση πραγμάτωσης και ίασης.
Ο σύμβουλος καλείται να διευκολύνει τον πελάτη του να έρθει σε επαφή με αυτήν την τάση και να της επιτρέψει να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί.

Στην ψυχοθεραπευτική αυτή «μέθοδο», στο επίκεντρο βρίσκεται ο πελάτης σαν πρόσωπο, με τα συναισθήματα, τις σκέψεις του, την αντίληψη που έχει για τον κόσμο και όχι το «πρόβλημα». Το ενδιαφέρον της εστιάζεται περισσότερο στην ενεργοποίηση των προσωπικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και λιγότερο στους τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης των δυσκολιών.

Κατά τη θεραπευτική διαδικασία ο πελάτης μπορεί να βιώσει τις πολλές, συχνά κρυμμένες, άγνωστες ή αντιφατικές πλευρές του εαυτού του. Γνωρίζει και κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του, τις συμπεριφορές και τα κίνητρα του.
Ο ίδιος επιλέγει αυτά που θέλει να συζητήσει ορμώμενος από το συγκεκριμένο «εδώ και τώρα» της κάθε στιγμής στο παρόν.

Ο σύμβουλος ή ψυχοθεραπευτής τον συνοδεύει σ’ αυτή τη διαδικασία διερεύνησης του εαυτού του και αναζήτησης των δικών του λύσεων. Ο σύμβουλος ή ψυχοθεραπευτής έχει μία στάση ζεστή, ανοιχτή, αποδεκτική, αυθεντική, τόσο απέναντι στις λεκτικές όσο και στις μη λεκτικές εκφράσεις και εκδηλώσεις του πελάτη.
Προσπαθεί, με ενσυναίσθηση, αποδοχή,  και αυθεντικότητα να «μπει στα παπούτσια του», «να δει με τα δικά του μάτια».

Διάρκεια  συνεδρίας.  50 λεπτά  -  1 ώρα


Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία.

Επικεντρώνεται σε ομαλά και συνήθη αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε δυσλειτουργικά και ασυνήθη, που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, ομαδική ή οργανωτική ανθρώπινη εμπειρία.
Βοηθάει ανθρώπους με σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να εξαλείψουν την δυσφορία και/ή την διαταραχή τους, να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν και να αυξήσουν την ικανότητά τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή.

Θεωρείται ότι προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

Η Συμβουλευτική ψυχολογία διευκολύνει στα εξής:

• Καταθλίψεις και άγχος
• Προβλήματα σχέσεων στην οικογένεια, με το σύντροφο ή στη δουλειά
• Προβλήματα στις σχέσεις γονέων παιδιών
• Σωματικά προβλήματα
• Θέματα σεξουαλικότητας
• Προβλήματα διατροφής
• Δυσκολία στην οριοθέτηση
• Θέματα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
• Πρόσφατη απώλεια
• Τραυματικές αναμνήσεις ή εμπειρίες κακοποίησης
• Αίσθημα απώλειας σκοπού και νοήματος στη ζωή
• Μεταβατικές περίοδοι στη ζωήΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Ψυχοθεραπεία
είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που ασχολείται με τον άνθρωπο και τα ψυχολογικά - συναισθηματικά προβλήματά του. Στηρίζεται στις επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς και χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές.
Η ψυχοθεραπεία είναι η σχέση ανάμεσα σε ένα άτομο και ένα ειδικό, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να βοηθά τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν τα αισθήματά τους και να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους.

«Ψυχοθεραπεία» είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μορφές θεραπείας οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων ψυχολογικής ή ψυχοσωματικής υφής καθώς και την απόκτηση γνώσης των ψυχικών μηχανισμών ενός ατόμου, μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης με έναν ειδικό θεραπευτή και με την χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων και τεχνικών οι οποίες θεμελιώνονται σε συγκεκριμένες επιστημονικές θεωρίες. Οι τεχνικές αυτές είναι καθαρά ψυχολογικές, δηλαδή το μόνο επικοινωνιακό μέσον που χρησιμοποιούν είναι ο λόγος. 
 
Σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι να επιφέρει δραστικές αλλαγές σε δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης, καθώς και δυσλειτουργικές συναισθηματικές αντιδράσεις και συμπεριφορές. 

Υπάρχουν πολλά είδη ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως  η προσωποκεντρική,  η ψυχοδυναμική, η γνωσιακή-συμπεριφορική, η διαπροσωπική, η συστημική, η συνθετική, η υπαρξιακή κ.ά. Στην ουσία, όλες οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας, ανεξάρτητα κατεύθυνσης, αποτελούν ειδικές διεργασίες μάθησης. Η μάθηση αυτή είναι συνήθως πολυεπίπεδη καθώς, όπως έχει αποδειχτεί από τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, αγγίζει και είναι δυνατόν να παράγει σημαντικές αλλαγές στις γνωστικές, τις συγκινησιακές – συναισθηματικές, αλλά ακόμη και τις νευροβιολογικές λειτουργίες του ανθρώπου.

Πως λειτουργεί η Συμβουλευτική και  Ψυχοθεραπεία;

Ο σύμβουλος ή ο θεραπευτής προσφέρει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αποδοχής και ειλικρινούς ενδιαφέροντος που σου επιτρέπει να εξερεύνησεις με ασφάλεια τα προβλήματα που σε απασχολούν και να ανακαλύψεις νέους τρόπους κατανόησης και αντιμετώπισης της πραγματικότητας.

Έχοντας τη δυνατότητα να εκφράσεις ελεύθερα τις σκέψεις και τα αισθήματά σου ανακαλύπτεις υποσυνείδητα κίνητρα, ανάγκες, προσδοκίες, φόβους και πεποιθήσεις τα οποία καθόριζαν τη ζωή σου χωρίς να το καταλαβαίνεις και ανακαλύπτεις νέους λειτουργικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς.

Με τη βοήθεια του θεραπευτή μαθαίνεις να βλέπεις πιο αισιόδοξα την πραγματικότητα. Ερμηνεύεις θετικά τα ερεθίσματα που μέχρι τώρα σου προξενούσαν άγχος, και φόβο. Ανακαλύπτεις νέους τρόπους αντιμετώπισης των καθημερινών αντιξοοτήτων. Αντιδράς συστηματικά σε αυτό που σε καταπιέζει και έχεις περισσότερες ευκαιρίες γόνιμων επιλογών.

Αρχίζεις να βλέπεις πιο ξεκάθαρα και να κατανοείς τη συμπεριφορά των άλλων. Όπως ο θεραπευτής σε αποδέχεται και σε καταλαβαίνει έτσι και εσύ αρχίζεις να δέχεσαι τους άλλους και να τους καταλαβαίνεις. Μαθαίνεις να συγχωρείς τα λάθη τους και κατά συνέπεια επικοινωνείς καλύτερα και βελτιώνεις τις σχέσεις σου.
Συνειδητοποιείς καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στον τρόπο που σκέπτεσαι, που αισθάνεσαι και που συμπεριφέρεσαι.

Αναγνωρίζεις και αποφεύγεις τις ανεδαφικές προσδοκίες και τους ουτοπικούς στόχους.
Αναπτύσσεις τον αυτοέλεγχο και μαθαίνεις να προστατεύεις τον εαυτό σου από τις παγίδες στις οποίες σε οδηγούν οι ανεξέλεγκτες, παρορμητικές επιλογές.

Στόχοι της ψυχοθεραπείας:

Αυτογνωσία.
Αντιμετώπιση των ενοχλητικών συμπτωμάτων.
Εκμάθηση ικανοτήτων επικοινωνίας και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων.
Αύξηση των επιδόσεων και βελτίωση της ικανότητας για αγάπη, εργασία, μάθηση και εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων.
Βελτίωση προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων.
Εναρμόνιση λογικής, συγκινήσεων και συμπεριφοράς.
Βελτίωση της εικόνας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης.
Αύξηση ελευθερίας επιλογών.
Συμφιλίωση με την αναπόφευκτη οδύνη.

         ΟΡΟΙ:

 Ισχύει το απόρρητο μεταξύ συμβούλου και πελάτη
 Ο σύμβουλος παρέχει την απαραίτητη εχεμύθεια για τις συναντήσεις του με τον πελάτη
 Ο σύμβουλος εξηγεί τους όρους με τους οποίους προσφέρεται η συμβουλευτική διαδικασία, αμοιβή, ακυρούμενες συναντήσεις κ.λ.π.
 Ο σύμβουλος εφαρμόζει πιστά τον κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής εξάσκησης που διέπεται σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής.


Χρήστος  Αραμπατζής
Σύμβουλος ψυχικής υγείας – Προσωποκεντρικής προσσέγγισης και Focusing Βιωματικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας -  μέλος του Ινστιτούτου Focusing – New York
Υπνοθεραπευτής – μέλος του National Guilt of Hypnotists – USA


Κλείσιμο  συνεδρίας 

Start Life – Κέντρο προσωπικής ανάπτυξης
Ιουστινιανού 11 κ Βενιζέλου – Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 271161      κιν. 6944 528509
www.startlife.gr       e-mail.  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακολουθηστε μας στο facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Εγγραφείτε στα νεα μας

Επικοινωνία

Βασιλέως Γεωργίου 32 (Περιοχή Ευζώνων)
54640
Θεσσαλονικη 

Δείτε τον χάρτη

E: info@startlife.gr
T: 2310 271161